« Zpět na do kalendáře


Začátek 14. 2. 2020 20:00 hod.
Konec 16. 2. 2020 16:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.