« Zpět na do kalendáře


Začátek 10. 2. 2023 19:05 hod.
Konec 12. 2. 2023 15:00 hod.
Místo konání Hoštálková 019
Pořádá Troják
Kontakt Markéta 775690135

Program:
Pátek
20:00 Přednáška: Pouzivani buddhistickych metod k transformaci rusivych emoci a prekazek na ceste

Sobota
08.30   Snídaně
09.30   Meditace na 16. Karmapu
10.30   Prostor na individuální praxi (v případě potřeby, vysvětlení praxí Ngöndro)
13.00   Oběd
15.00   Okenko o Trojaku
16:00 Otazky a odpovedi
17:00 Prostor na individuální praxi
19:00   Večeře
20.00   Přednáška: Tri pilire

Neděle
08.30   Snídaně
09.30   Meditace na 16. Karmapu
10.30   Přednáška: Vztah učitele a žáka
13.00   Oběd
14.00   Prostor na individuální praxi
16.30   Streaming s Lamou Olem z EC

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.