« Zpět na do kalendáře


Přednášející Rafal Olech
Začátek 3. 4. 2015 20:00 hod.
Konec 6. 4. 2015 17:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Kontakt David 604 299 685
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.