« Zpět na do kalendáře


Přednášející Gerge Puskas, Karolína Pospíšilová
Začátek 18. 5. 2012 13:00 hod.
Konec 18. 5. 2012 13:00 hod.
Místo konání Hošťálková 19
Pořádá Troják

Zveme Vás na meditační víkend na Troják.

Informace budou upřesněny.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.