« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jan Noutsous
Začátek 1. 12. 2017 20:00 hod.
Konec 3. 12. 2017 15:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Kontakt 724 717 144

Zveme na Troják na meditační víkend s Janisem Noutsosem na téma Stúpy a retreatová centra

Jan Noutsos se narodil v roce 1964 v Krnově v České republice. S lamou Olem Nydahlem se poprvé setkal v Aténách v roce 1997, kde přijal buddhistické útočiště. Od té doby se podílí na vedení mezinárodního centra pro meditaci v ústraní Karma Berchen Ling v jižním Řecku. Buddhismus začal učit v roce 2005. V roce 2010 byl součástí stavby Stúpy Kálačakry a v roce 2017 se podílel na projektu 8 stúp. Trvale žije Aténách, je ženatý a má tři děti.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.