« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jacob Sintschnig, Jan Matuška
Začátek 10. 5. 2013 20:00 hod.
Konec 12. 5. 2013 15:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Kontakt www.bdc.cz/trojak

Program akce si můžete prohlédnout zde: https://bdc.cz/trojak/kalendar/#program

Registrujte se prosím: https://bdc.cz/trojak/registration/

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.