« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 3. 11. 2017 19:00 hod.
Konec 5. 11. 2017 18:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.