« Zpět na do kalendáře


Přednášející Roman Virt
Začátek 13. 5. 2016 19:00 hod.
Konec 15. 5. 2016 16:00 hod.
Místo konání Štúrova 37

Informace budou upřesněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.