« Zpět na do kalendáře


Téma Meditační víkend
Přednášející Denes Andras, Petra Jarošová
Začátek 28. 2. 2020 18:00 hod.
Konec 1. 3. 2020 15:00 hod.
Místo konání Štúrova 37
Kontakt [email protected]
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.