« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karel Kindl
Začátek 17. 6. 2016 19:30 hod.
Konec 17. 6. 2016 22:00 hod.
Místo konání Štúrova 37
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.