« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karel Kácha
Začátek 27. 7. 2017 19:30 hod.
Konec 27. 7. 2017 22:00 hod.
Místo konání Štúrova 37
Vstupné 90,- Kč
Kontakt 608 658 019
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.