« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jaroslav Pešta
Začátek 15. 10. 2015 19:30 hod.
Konec 15. 10. 2015 21:30 hod.
Místo konání Štúrova 37
Kontakt 603816977
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.