« Zpět na do kalendáře


Téma Příčina a následek
Přednášející Jan Matuška
Začátek 17. 5. 2017 19:00 hod.
Konec 17. 5. 2017 22:00 hod.
Místo konání Štúrova 37
Vstupné 70,- Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.