« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl, Šerab Gjalcen Rinpoče
Začátek 1. 7. 2012 14:00 hod.
Konec 8. 7. 2012 11:00 hod.
Místo konání Těnovice 55
Pořádá Těnovice

Na začátku července 2012 se uskuteční v Těnovicích pravidelný Velký letní kurz. Jeho hlavním tématem bude tentokrát život a učení jednoho z nejznámějších meditačních mistrů v historii tibetského buddhismu Marpy překladatele.

První čtyři dny kurzu předá vždy dopoledne a odpoledne Šerab Gjalcchen rinpočhe učení zabývající se Marpovým odkazem. Po tři první večery bude následovat sezení otázek a odpovědí s českými a zahraničními cestujícími učiteli. Čtvrtý večer bude patřit lamovi Ole Nydahlovi.

Pátý den kurzu předá Šerab Gjalcchen rinpočhe iniciaci na Marpu.

První sezení šestého dne je vyhrazeno pro Přípravná cvičení a vysvětlení k jednotlivým meditačním praxím. Následuje odpolední a večerní program s lamou Ole Nydahlem.

Poslední den kurzu během jediného dopoledního sezení předá lama Ole Nydahl sliby bodhisattvy a zakončí kurz požehnáním pro všechny.

https://bdc.cz/tenovice/akce-a-aktivity/velky-letni-kurz-vlk/

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.