« Zpět na do kalendáře


Začátek 22. 4. 2017 10:00 hod.
Konec 23. 4. 2017 17:00 hod.
Místo konání Těnovice 55
Pořádá Těnovice

Zveme Vás na pracovní víkend do Těnovic. V rámci tohoto víkendu, v sobotu večer, proběhne těnovická schůzka, kde budeme řešit důležité věci ohledně provozu a stavebních úprav.

Registrujte se prosím zde: http://doodle.com/poll/x25nv3nw2ehvbnbw52wuih4p/admin

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.