« Zpět na do kalendáře


Přednášející Pavel Fidler, Petra Jarošová
Začátek 23. 9. 2022 18:30 hod.
Konec 25. 9. 2022 17:00 hod.
Místo konání Těnovice 55, 335 61 Spálené Poříčí
Pořádá Těnovice

Drazí přátelé,

zveme vás do Těnovic na meditační víkend s cestujícími učiteli Petrou Jarošovou a Pavlem Fidlerem, žáky Lamy Oleho Nydahla

Registrace pobytu a jídla je již na stálém místě https://regserver.bdc.cz/tenovice/

(registrace jídla bude uzavřena ve čtvrtek v 18 hod)

 

pátek

18:30 večeře
20:30  přednáška na téma Šest vysvobozujících činů

 

sobota

8:15   společná meditace na 8. Karmapu (proto ty kdo dokončili Ngöndro)
9:00   snídaně
10:00 společná meditace na 16. Karmapu

11:00 vlastní praxe
13:00 oběd

15:00  vlastní praxe
18:30 večeře
20:00 panel cstujících učitelu na téma: Jak pomocí našich metod odstraňujeme rušivé emoce a objevující se překážky na cestě

 

neděle

8:15   společná meditace na 8. Karmapu (proto ty kdo dokončili Ngöndro)
9:00   snídaně
10:00 společná meditace na 16. Karmapu
11:00  vlastní praxe
13:00 oběd + společný úklid

15:30 streaming s Lamou Olem Nydahlem z Evropského centra

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.