« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jakub Kadlec, Petra Jarošová, Roman Virt
Začátek 14. 10. 2022 19:00 hod.
Konec 16. 10. 2022 18:00 hod.
Místo konání Těnovice 55, 335 61 Spálené Poříčí
Pořádá Těnovice
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.