« Zpět na do kalendáře


Přednášející Olga Komarová, Petra Jarošová
Začátek 9. 4. 2022 09:00 hod.
Konec 9. 4. 2022 22:00 hod.
Místo konání Těnovice 55, 335 61 Spálené Poříčí
Pořádá Těnovice

Drazí kamádi ,

zveme vás v sobotu 9.4 na meditační den do Těnovic  s Olgou Komarovou a Petrou Jarošovou, žákyněmi lamy Oleho  Nydahla.

Registrace:

https://forms.gle/uRcTijox7d69rtYP6

program

8:15   společná meditace na 8. Karmapu (proto ty kdo dokončili Ngöndro)
9:00   snídaně
10:00 společná meditace na 16. Karmapu

11:00 vlastní praxe
13:00 oběd

15:00 vlastní praxe
17:00 individuální praxe
18:30 večeře
20:00 přednáška Vztah učitele a žáka + společná meditace na 16. Karmapu

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.