« Zpět na do kalendáře


Začátek 23. 11. 2012 20:00 hod.
Konec 25. 11. 2012 16:00 hod.
Místo konání Komenského 2235
Kontakt Veronika 739950181

Zveme vás do táborského centra na sangha víkend. Budeme hlavně společně meditovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.