« Zpět na do kalendáře


Začátek 20. 5. 2013 19:00 hod.
Konec 20. 5. 2013 22:00 hod.
Místo konání Komenského 2235
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.