« Zpět na do kalendáře


Téma Meditace
Začátek 3. 3. 2016 18:00 hod.
Konec 3. 3. 2016 21:00 hod.
Místo konání Tomkova 2099, 5. patro
Kontakt Lenka 737 139 742

Zveme vás na interní přednášku Karla Kindla.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.