« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karolína Pospíšilová
Začátek 21. 11. 2014 19:00 hod.
Konec 22. 11. 2014 12:00 hod.
Místo konání M. R. Štefánika 1
Vstupné 80,-, studenti 60,-,- Kč
Pořádá Šumperk
Kontakt z.pap[email protected]
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.