« Zpět na do kalendáře


Téma Rušivé emoce
Přednášející Réka Mathe
Začátek 4. 3. 2013 19:00 hod.
Konec 4. 3. 2013 23:00 hod.
Místo konání M. R. Štefánika 1
Vstupné 60,- Kč
Pořádá Šumperk
Kontakt Zdeněk Papoušek, tel.: +420 603 344 571
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.