« Zpět na do kalendáře


Téma Rušivé emoce
Přednášející Marek Witek
Začátek 6. 11. 2016 17:00 hod.
Konec 6. 11. 2016 21:00 hod.
Místo konání M. R. Štefánika 1
Vstupné 80,-/60,-,- Kč
Pořádá Šumperk
Kontakt Zdenek 603 344 571
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.