« Zpět na do kalendáře


Téma Meditace a čistý pohled
Přednášející Anton Orlov
Začátek 13. 9. 2017 19:00 hod.
Konec 13. 9. 2017 21:00 hod.
Místo konání M. R. Štefánika 1
Vstupné 80,-/60,-,- Kč
Pořádá Šumperk
Kontakt 603344571 Zdenek

Zveme na interní přednášku

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.