« Zpět na do kalendáře


Přednášející 17. Karmapa, Lama Ole Nydahl
Začátek 22. 6. 2012 14:00 hod.
Konec 22. 6. 2012 14:00 hod.

Pro více informací: http://www.stupkalnis.lt/index.php/pageid/493

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.