« Zpět na do kalendáře


Téma Ngondro - přípravná cvičení
Přednášející Marina Willer, Petra Jarošová
Začátek 6. 1. 2022 19:00 hod.
Konec 6. 1. 2022 21:00 hod.
Místo konání Těnovice 55, 335 61 Spálené Poříčí
Vstupné 100 Kč,- Kč
Pořádá Těnovice
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.