« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jaroslav Pešta
Začátek 13. 3. 2013 19:30 hod.
Konec 13. 3. 2013 23:00 hod.
Místo konání T.G.Masaryka 1515
Vstupné 70Kč,- Kč
Kontakt Martin +420737390052

Srdečně Vás zveme na interní přednášku českého cestujícího učitele Jaroslava Pešty, na téma 12.článků závislého vznikání (kolo života).

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.