« Zpět na do kalendáře


Téma Čtyři základní myšlenky
Přednášející Jan Matuška
Začátek 14. 11. 2012 19:30 hod.
Konec 14. 11. 2012 22:30 hod.
Místo konání T.G.Masaryka 1515
Vstupné 70Kč (studenti 40 Kč),- Kč
Kontakt Martin - 737 390 052, [email protected]

Srdečně Vás zveme na interní přednášku Jana Matušky, která se uskuteční v centru BDC v Rakovníku.

Těšíme se na Vás!

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.