« Zpět na do kalendáře


Téma Karma-příčina a následek
Přednášející Leif Andersen
Začátek 15. 1. 2014 19:00 hod.
Konec 15. 1. 2014 23:00 hod.
Místo konání nám. Padlých hrdinů 3
Vstupné 80 studenti 60,- Kč
Kontakt Zdenek Indrák, 774 334 510
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.