« Zpět na do kalendáře


Téma Pět moudrostí
Přednášející Michaela Fritzges
Začátek 15. 11. 2012 19:00 hod.
Konec 15. 11. 2012 23:00 hod.
Místo konání nám. Padlých hrdinů 3
Vstupné 80,- (studenti 60,-),- Kč
Kontakt Pavla Novotná, tel: +420 607 776 837
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.