« Zpět na do kalendáře


Téma Gurujóga-meditace na učitele
Přednášející Pavel Fidler
Začátek 21. 1. 2013 18:30 hod.
Konec 21. 1. 2013 23:00 hod.
Místo konání nám. Padlých hrdinů 3
Vstupné 70(studenti 50),- Kč
Kontakt Pavla Novotná, tel. 607 776 837
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.