« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus a meditace
Přednášející Petra Jarošová
Začátek 13. 10. 2014 19:00 hod.
Konec 13. 10. 2014 21:30 hod.
Místo konání Hotel FIT, Dvořákova 819/21b, Přerov
Vstupné 60,- studenti 50,-,- Kč
Kontakt Ladislav Novák, 730 803 008
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.