« Zpět na do kalendáře


Téma Čistý pohled, vysvobození z iluze Já
Přednášející Réka Mathe
Začátek 5. 3. 2013 19:00 hod.
Konec 5. 3. 2013 23:00 hod.
Místo konání tř. 17. listopadu 279/20, Přerov
Vstupné 60,- Kč
Kontakt Ladislav Novák, tel: +420 724 777 638
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.