« Zpět na do kalendáře


Téma Osvícený přístup: Bodhičitta
Přednášející Marcin Baranski
Začátek 10. 8. 2021 20:00 hod.
Konec 10. 8. 2021 22:00 hod.
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Praha
Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícím učitelem Marcinem Baranskim, žákem Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná ve 20 hodin. Následuje vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Kapacita je omezena. Na přednášku je nutné se registrovat zde. Registrace se otevírá 2 týdny před konáním přednášky.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.