« Zpět na do kalendáře


Téma Šest vysvobozujících činů
Začátek 28. 9. 2022 20:00 hod.
Konec 28. 9. 2022 22:30 hod.
Místo konání Na Maninách 17a
Vstupné doporučený příspěvek 100,- Kč
Pořádá Praha
Srdečně vás zveme na přednášku s cestující učitelem Romanem Virtem, žákem Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná ve 20 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.