« Zpět na do kalendáře


Téma Karma-příčina a následek
Přednášející Marek Rosinski
Začátek 5. 10. 2021 20:00 hod.
Konec 5. 10. 2021 22:30 hod.
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Praha
Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícím učitelem Markem Rosinskim, žákem Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná ve 20 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.