« Zpět na do kalendáře


Téma Význam sanghy
Začátek 3. 5. 2023 20:00 hod.
Konec 3. 5. 2023 22:30 hod.
Místo konání Na Maninách 17a
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Praha

Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícími učiteli Alfonsem Costou a Veronikou Hokovskou. Oba jsou žáky Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná ve 20 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.