« Zpět na do kalendáře


Přednášející Wojtek Tracewski
Začátek 6. 11. 2015 20:00 hod.
Konec 8. 11. 2015 17:00 hod.
Místo konání Na Maninách 17a
Pořádá Praha

Registrujte se prosíme zde nejpozději do čtvrtka 5. 11.!

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.