« Zpět na do kalendáře


Přednášející Christos Maglousidis, Peter Jevoš
Začátek 3. 12. 2021 20:00 hod.
Konec 5. 12. 2021 15:00 hod.
Pořádá Praha

Srdečně vás zveme na meditační víkend s cestujícím učitelem Christosem Maglousidisem, žákem Lamy Oleho Nydahla. Více informací připravujeme a brzy zde zveřejníme.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.