« Zpět na do kalendáře


Začátek 19. 6. 2014 15:00 hod.
Konec 19. 6. 2014 22:00 hod.
Místo konání Na Maninách 17a
Pořádá Praha

 

Program:

15:00 Zahájení

16:00 Projekce filmu: Buddhismus v moderním světě

17:00 Prohlídka centra s architektem

18:00 Přednáška na téma úvod do buddhismu a ukázka meditace

19:00 Grilování s doprovodnou hudbou

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.