« Zpět na do kalendáře


Začátek 28. 4. 2014 20:00 hod.
Konec 28. 4. 2014 22:30 hod.
Místo konání Na Maninách 17a
Vstupné 70/40,- Kč
Pořádá Praha
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.