« Zpět na do kalendáře


Přednášející Veronika Hokovská (Černá)
Začátek 19. 9. 2022 19:30 hod.
Konec 19. 9. 2022 21:00 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Plzeň

MC Plzeň: přednáška Veroniky Hokovské, 19. 10.

Drazí kamarádi,

srdečně vás zveme do Plzně na přednášku Veroniky Hokovské, žákyně Lamy Oleho Nydahla, která se uskuteční 19. 10. 2022. Téma přednášky budou Čtyři základní myšlenky . Začínáme v 19:30.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.