« Zpět na do kalendáře


Téma Vztah učitele a žáka
Přednášející Roman Virt
Začátek 19. 5. 2021 19:00 hod.
Konec 19. 5. 2021 22:00 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Vstupné 80 Kč,- Kč
Pořádá Plzeň
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.