« Zpět na do kalendáře


Téma Tři úrovně a tři pilíře buddhismu (Malá cesta, Velká cesta a Diamantová cesta - pohled, meditace a jednání)
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 30. 9. 2020 19:00 hod.
Konec 30. 9. 2020 22:00 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Vstupné 80 Kč,- Kč
Pořádá Plzeň

Vzhledem k současné epidemiologické situaci si prosím vezměte roušky. Děkujeme

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.