« Zpět na do kalendáře


Téma Láska a partnerství
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 14. 2. 2022 20:00 hod.
Konec 14. 2. 2022 22:30 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Vstupné 100 Kč,- Kč
Pořádá Plzeň
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.