« Zpět na do kalendáře


Přednášející Peter Jevoš
Začátek 8. 12. 2021 19:00 hod.
Konec 8. 12. 2021 22:00 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Vstupné 100 Kč,- Kč
Pořádá Plzeň
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.