« Zpět na do kalendáře


Přednášející Klaus Kaltenbrunner
Začátek 9. 2. 2018 18:00 hod.
Konec 11. 2. 2018 16:00 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Pořádá Plzeň

Zveme Vás do Plzně na meditační víkend s rakouským učitelem buddhismu Klausem Kaltenbrunnerem.

Klaus Kaltenbrunner se narodil v roce 1952 v rakouském Millstattu. Ve Vídni vystudoval medicínu se specializací pediatrie, dětská neurologie, dětská psychiatrie a rodinná terapie. V současnosti pracuje v nemocnici ve Villachu, kde vede oddělení dětské psychiatrie a dětské neurologie.

Buddhistické útočiště přijal od lamy Oleho Nydahla v roce 1998 a od roku 2002 působí jako učitel buddhismu.

Program:
pátek

18 večeře

20 přednáška (4 základní myšlenky)

sobota

8hod snídaně

10hod meditace
12hod oběd
14hod přednáška (Učitel a žák)
16hod meditace
18hod večeře
20hod přednáška (Gurujoga)
neděle
8hod snídaně
10hod přednáška (Fungování v centru)
12hod oběd
14hod meditace
16hod společný úklid
registrace na jídlo : https://doodle.com/poll/895sugdrznywfzmq
ukončení registrace do 8.2. do 13 hod.
ceny:
přednáška 80,-Kč
snídaně 40,- Kč
oběd 60,- Kč
večeře 50,- Kč
nocleh 50,- Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.