« Zpět na do kalendáře


Téma Buddha a láska
Přednášející Cecilia Blazqez
Začátek 22. 3. 2016 20:00 hod.
Konec 22. 3. 2016 22:30 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Vstupné 80,- Kč/50,- Kč
Pořádá Plzeň

Cecilia se narodila v Mexiku. V 19 letech se seznámila s buddhismem  v centru nazvaném

Casa Tibet, od té doby začala meditovat. V roce 1991 poznala své učitele – Lamu Oleho a

Hannah Nydahl a začala praktikovat metody buddhismu Diamantové cesty.

V roce 1996 cestovala se svými učiteli po Austrálii, kde studovala psychologii a získala titul

v oboru klinická psychologie. Stala se aktivním členem centra buddhismu Diamantové

cesty v Sydney, kde žila tři roky. Od té doby neustále cestovala s lamou Olem a Hannah

po Austrálii, Latinské Americe, Evropě a Spojených státech. Byla aktivní v rozvoji nových

center a skupin buddhismu Diamantové cesty v Mexiku a založila centrum buddhismu

Diamantové cesty v Metepecu.

Cecilia pracuje jako klinická psycholožka specializovaná na problémy spojené s učením,

emocemi a dospíváním dětí a mládeže. Je také aktivní v záchraně zvířat a v péči o zvířata

na ulici. Zajímá se o malbu a motocyklistiku. V současnosti žije se svým manželem v

Lermě, vesničce blízko Mexika.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.