« Zpět na do kalendáře


Téma 4 základní myšlenky
Přednášející Frank Kruse
Začátek 13. 6. 2017 19:00 hod.
Konec 13. 6. 2017 22:00 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Plzeň
Kontakt Hanka 774838582
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.